Contact

Armada Consulting BV
Buizerd 98
5508 KC te Veldhoven

K.v.K. 52659038 te Eindhoven
BTW NL 850539997B01


Op al onze leveringen zijn, tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen, de Algemene Voorwaarden van FENIT 2003 van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003. Een kopie van deze Algemene voorwaarden kunt u hier downloaden